ביטוח דירה

ביטוח דירה

דירה היא לרוב הנכס היקר ביותר שאדם רוכש בימי חייו. אך למרבה הצער, דירות ניזוקות מדי יום והנזקים עלולים להיות כבדים ביותר. בין הסיבות לנזק אפשר למנות: שריפה, פריצה, גניבה, רעידת אדמה, שיטפון ונזקי טבע, נזקי צנרת, נזקים הנגרמים למכשירי החשמל, אבדן תכשיטים וכד’. במסגרת ביטוח דירתך תהיה מוגן, בנוסף לכיסוי נזקי הרכוש גם בביטוח אחריות חוקית כלפי נזקים שנגרמו לצד שלישי ובביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידך בדירה.

ברכישת ביטוח מבנה לדירה, אנחנו מקדימים תרופה למכה, וכן נערכים מראש למקרים שעלולים להתרחש בביתכם כגון: פריצה, גניבה, שריפה, רעידת אדמה ועוד.

ביטוח תכולת דירה מכסה את הרכוש המצוי בביתכם כנגד מגוון רחב של נזקים יקרים שעלולים להיגרם לתכולת דירתכם. ביניהם ניתן למנות נזקי פריצה וגניבה, אש, רעידת אדמה.נזקי מים ועוד.

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות