ביטוח סייבר

ביטוח סייבר שמגן על העסק של הלקוחות שלך כל הזמן!

הפוליסה כוללת:

 • כיסוי הגנה לבית העסק ו/או למשרד המבוטח )צד א'(, הכולל:
  • הפסד רווח גולמי עקב הפסקה עסקית שמקורה באירוע אבטחת מידע או הפרה בנתונים סודיים
  • עלויות והוצאות שהוצאו ע”י המבוטח עקב אירוע אבטחת מידע
  • עלויות והוצאות שנדרשות למניעה או סיום סחיטת סייבר
 • כיסוי חבות המבוטח כלפי צד ג’ בגין אירועי סייבר, הכולל:
  • הוצאות הגנה בגין אירוע אבטחת מידע והפרת סודיות בנתונים אישיים
  • הוצאות הגנה בגין תכני מדיה
  • הכיסוי על בסיס הגשת תביעה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח
  • סקר אבטחת מידע לעסק ללא עלות – עם פנייתו הראשונה של המבוטח, אנו נבצע סריקה מקצועית
  • של מערכות המחשוב שלו, על מנת להעריך את רמת הסיכון והחשיפה של העסק למתקפת סייבר. בתום הסריקה יקבל
  • המבוטח דו”ח מקיף אודות ליקויים חשובים באבטחת המידע בעסק
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות