Blog

אינג' יוליוס (יולי) חיימוביץ

אינג’ יוליוס (יולי) חיימוביץ

חברתינו בניהול פרויקטים ויזמות בניה מנהלת את כלל תיקי הביטוח בסוכנות הביטוח שבניהולך מיום ההקמה . לכל אורך התקופה בנוסף להצעות המחיר ההוגנות ברצוני לציין לשבח את: השירות והזמינות בכל שעות היום המקצועיות והסד בה מטופל תיקנו המיומנות והניסיון המקצועיות…

הרמן חיימוביץ

יעקב ידידי שלום ברצוני להביע את הערכתי ותודתי העמוקה על השירות אותו אני מקבל בסוכנות הביטוח שלך . אני מנהל את תיק הביטוח וכל הביטוחים השונים בסוכנות הביטוח שלך מזה יותר משלושים שנה ובתקופה זו פרט להצעות המחיר ההוגנות ברצוני…

תעריפי שירותים בתשלום

מאז שנת 2004 עת החלו הרפורמות בענף הביטוח, גדלה חבותנו ללקוחותינו. הוטלו עלינו מטלות חדשות ונוספות. עמידתנו בדרישות החוק והתקנות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד ואפשרות מתן שרות לכם, הלקוחות. לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, המהווים…

קשת חיסכון

קשת פרט היא תכנית חיסכון עם הפקדות שוטפות ו/או חד פעמיות. תכנית זו מהווה מכשיר חיסכון אטרקטיבי לכל מטרה עם מגוון מסלולי השקעה. הכספים יושקעו במסלול השקעה אותו תבחר מבין קשת המסלולים המוצעים לבחירתך, בהתאם לרמת הסיכון המועדפת עליך ועל-פי…

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא מכשיר חסכון ארוך טווח. בחירת קרן הפנסיה הנכונה, הינה מן הבחירות החשובות שעושה אדם בחייו ויש לה השלכות, הן בתקופת העבודה והן בתקופת הפרישה. פנסיית זיקנה חיסכון בקרן הפנסיה נותן לחוסך את האפשרות לחיות בכבוד בעולם, בו…

ביטוח שותפים ואנשי מפתח

ביטוח למקרה מוות של איש מפתח/שותף על מנת שהעסק לא יפגע במקרה מותם הפתאומי . תשלום חד פעמי לצורך מתן מענה עד למציאת איש מפתח/שותף חדש שימלא את זה שנפטר .

ביטוח נסיעות לחו”ל

 ביטוח צד ביטוח נסיעות לחו"ל מעניק כיסוי להוצאות רפואיות ולנזקי רכוש בלתי צפויים בחו"ל, צד ג' איתור וחילוץ ניתן להרחיב את הפוליסה: החמרת מצב רפואי קיים ספורט חורף ספורט אתגרי טלפון נייד / מחשב הרחבה לביטול השתתפות עצמית לרכב שכור …

ביטוח רכב

ביטוח הרכב מעניק לך כיסוי מפני נזק שעלול להיגרם לנהג ולרכב כתוצאה מתאונת דרכים או מגניבה ופריצה וכן לנזקים שגרמת לצד שלישי. קיימים שלושה סוגים עיקריים של ביטוח רכב: ביטוח חובה לרכב - ביטוח כזה מעניק כיסוי לנזקי גוף הנגרמים…

ביטוח סייבר

ביטוח סייבר שמגן על העסק של הלקוחות שלך כל הזמן! הפוליסה כוללת: כיסוי הגנה לבית העסק ו/או למשרד המבוטח )צד א'(, הכולל: הפסד רווח גולמי עקב הפסקה עסקית שמקורה באירוע אבטחת מידע או הפרה בנתונים סודיים עלויות והוצאות שהוצאו ע"י…

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות